facebooktwittermail d

Carl Johan Moberg: Den som får fram virket i tid ska också ha bättre betalt

Vädret är en besvärlig och lynnig parameter i skogsbruket. Kanske måste man göra som förr och använda poster som annars kördes vid tjällossning. Men det ska ge bättre betalt att få fram virket i tid menar Carl Johan Moberg.

Som skogsägaren upplever jag att vädret är en besvärlig parameter i brukandet, inte minst starten på 2023 för mig med skog i Kalmar län. Att ändra vädret är svårt men vad kan jag som skogsägare göra för att kunna bedriva mitt skogsbruk?

Arne Karlsson, Kalmar

Regn, blåst, snö och tö om vart annat har skogsägare redan fått hantera hittills under 2023. Jag brukar titta på gamla bilder i min telefon och där ser jag att starten på 2022 var ganska lik årets. Visst måste man som skogsägare anpassa sig och, i den mån det går, förbereda och planera för att kunna bedriva ett skogsbruk oavsett väder. Kan man leverera råvara till köparna under tider med dålig bärighet i skog och på vägar, då ska man se till att få ett bättre pris på sitt virke.

Vägar ska man alltid se till att underhålla och rensa från sly. Kantskär och se till att vattnet rinner undan. Trummorna ska vara rensade och vägen grusad. Detta är återkommande årliga åtgärder som man alltid ska ha en plan för. Ofta är vägar samägda. Då gäller det att ha en fungerande dialog och skötselplan i vägföreningen. Som vanligt i en förening så är vissa år ett givande, andra ett tagande.

Har man en större fastighet där man kan kan planera för olika typer av poster beroende på väderlek är det något man bör göra. Steniga och väldränerade poster går oftast att köra vid sämre väderlek. Finns det diken på fastigheten som behöver rensas bör du även göra det. Kolla med Skogsstyrelsen för eventuellt samråd.

Har man marker med sämre bärighet överlag då får man planera att de genomförs under de torrare perioderna under året. Men då finns andra saker att ta hänsyn till som häckningsperioder och brandrisk. 

Ställ även krav på köparen av ditt virke gällande utförandet av en åtgärd. Stockmattor och så kallade sprängmattor kan användas som körskydd vid behov och borde finnas med varje maskingrupp. Behövs riset att köras på, då ska det köras på. Se till att redan vid upphandlingen av affären klart och tydligt formulera hur du vill att åtgärderna ska göras och hur köparen tänker göra.

De poster som man kan köra vid sämre väderlek nyttjades förr oftast vid tjällossning och vinterförfall. Nu kanske de måste nyttjas under januari när vintern inte är här. Detta gör att behovet av sådana poster ökar. På det sättet kan de bli extra intressanta. Så gör dessa förberedelser och planeringar. Extra jobb och planering ska ge bättre betalt! Köparna kan få fram sitt virke i rätt tid till sin industri.

Att packa snö och göra vinterväg är något som nyttjas längre norrut i Sverige, visst kan man även göra det i de södra delarna om snön kommer. Men då handlar det mer om tur med vädret än att man kan planerar för det.

Carl Johan Moberg

Marknadschef Virkesbörsen

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer:

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten