facebooktwittermail d

Bättre betalt för sockerbetor efter varm sommar

Den varma sommaren har gett höga sockerhalter vilket ger bättre betalt för sockerbetorna. Det kompenserar till viss del för sämre rotskördar.