facebooktwittermail d

Bättre betalt för bränsleved än för massaved i Finland

Stigande priser sen slutet på fjolåret ledde att till vissa sortiment av energived betalades bättre än massaveden i Finland under tredje kvartalet.