facebooktwittermail

Här är batterilagret som sänker gårdens elkostnader

Att få lönsamhet i ett batterilager som lagrar solel är fortfarande en stor utmaning i Sverige. Men försök pågår och kanske kan utrustningen komma ner i pris om några år.

På en mjölkgård i Hälsingland testar Vattenfall hur ett batterilager skulle kunna fungera i praktiken. Batterierna laddas med hjälp av solpanelerna under dagen, men kan även användas för att lagra el från nätet när strömmen är billig.