facebooktwittermail d

Här är batterilagret som sänker gårdens elkostnader

Att få lönsamhet i ett batterilager som lagrar solel är fortfarande en stor utmaning i Sverige. Men försök pågår och kanske kan utrustningen komma ner i pris om några år.