facebooktwittermail d

Så får du klimattåligare skog

Blandskog och kontinuitetsskogsbruk har flest fördelar när det kommer till att möta effekterna av klimatförändringarna. Det är slutsatsen när SLU sammanställt forskningsläget över olika skötselstrategier för att möta ett ändrat klimat.