facebooktwittermail

Bästa råden: Tänk på detta innan du prissäkrar

Att prissäkra långt framåt i tiden kan vara en skön säkerhet. Men mycket kan hända om du vill säkra innan sådden hunnit gro. ATL:s ekonomicoach ger tips på hur du kan tänka.

Elenore Wallin Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland FOTO: ATL

Hej,
Jag har en fråga om prissäkring och marknad, det gäller spannmål och oljeväxter. Priserna på raps har en tid varit jättehöga. Det skulle vara kul att få vara med på den uppgången lite längre än bara nu. Eftersom jag säljer allt jag odlar av både spannmål och oljeväxter är priset viktigt för mig. Jag undrar hur jag kan göra och om jag vågar prissäkra till skörd 2022?

/Mattias

Experten svarar:
Frågan om prissäkring är ständigt aktuellt när du vill vara med på marknaden utan att ta för stora risker. Oftast följer marknaden tillgången och efterfrågan samt andra faktorer, det kan vara extrem torka eller översvämningar, som påverkar produktionen. När det samspelet fungerar finns det trender som gör att vi kan dra slutsatser och ge en viss prognos. 

När produktionen i världen är hög och vi har stora lager ger det en nedåtgående pristrend med låga priser som en följd. Men ibland sätts dessa samband ur spel och vi får en marknad som inte följer några trender utan reagerar på ett helt annat vis än vad som förväntats. 

De höga priser som vi har haft under senaste halvåret, på både vete och raps, är inte helt enkla att förstå. Tittar vi på vete finns det 3-4 månader av konsumtionsbehovet i lager vilket innebär att det skulle vara sjunkande priser. Men under denna vinter har priset varit oväntat högt på vete för att nu återgå till mer normala prisnivåer. Däremot är priset på raps fortfarande extremt högt, över 5,50 kr/kg. Priset under skörd har redan sjunkit ner till 4,80 kr/kg, även om det fortfarande är betydligt högre än vad vi förväntar oss. Det är risk att det är en rapsbubbla och att vi kan få ett kraftigt prisfall till hösten 2021.

Olika varianter för att sälja

Grundläggande för att låsa priserna långt fram är att du vill veta vilket pris du får. Du kan då lättare planera din verksamhet när det finns bra ekonomiska underlag. 

Det finns olika varianter att sälja varan på om det ska göras framåt i tid. Du kan välja att sälja till fastpris eller som ett kontrakt på råvarubörsen vid en viss tidpunkt. För att det ska bli en säkring av priset måste varan finnas att sälja fysiskt, annars blir det mer ett för stort risktagande. 

När det gäller att sälja årets skörd som redan växer på fälten är det lättast att välja fastpris och säkrast är att välja baskvalitet. Vill du sälja längre fram, som 2022 års skörd eller senare, blir det stor risk att sälja en vara som du inte vet om du har tillgång till vid leveranstillfället. När det handlar om att låsa priset längre fram i tid är det att föredra att använda sig av terminer/future (pappershandel).

Frågan var om att sälja skörd 2022? Vi förutsätter att vi planerar att så raps men det är ingen vara skördad – då blir det större risk att välja fastpris än att välja termin på råvarubörsen. Att sälja kommande skörd långt fram i tiden kan vara intressant om priset är extremt högt i förhållande till vad det normalt brukar vara. 

Att sälja årets skörd, kort sikt, fungerar bra med fastpris upp till cirka 60 procent av förväntad skörd. Om det gäller kommande skördar, lång sikt, välj då termin på råvarubörsen.

Elenore Wallin
Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten