facebooktwittermail

Bästa planteringspunkt viktigare än avstånd

Glöm rutförbandet vid plantering. Fokusera i stället på bästa planteringspunkt och rätt antal träd per hektar. Det är några av lärdomarna från en ny doktorandstudie vid SLU.

Några kvalitetsskillnader på tallen vad gäller exempelvis grovlek på grenar eller ovalitet har inte gått att hitta i SLU:s försök med olika planteringsförband. FOTO: SLU/MOSTARIN ARA

ATL har tidigare rapporterat om forskning som pekat på att avståndet mellan varje skogsplanta har liten betydelse både för total produktion och kvalitet på virket. De resultaten bekräftas nu i en doktorandstudie från SLU i Alnarp.