facebooktwittermail d

Bäst skogsaffär görs längs kusten i norr

Den bästa skogsaffären görs i kommuner längs med kusten norr om Piteå där du får mest tillväxt för pengarna. Det visar bonitetskostnaden för olika kommuner i Sverige.

Torbjörn Sundelin, VD på Top-skog.
Torbjörn Sundelin, VD på Top-skog. FOTO: TORBJÖRN ESPING

I de tre storstadsregionerna har priset på skogsmark ökat med 11 procent under det senaste halvåret. I resten av Sverige pendlar priserna kring samma nivå som gällt sedan 2010. Det visar Norra Skogbyråns och Top-skogs marknadsanalys för augusti.

Enligt analysen är det till exempel jakt- och friluftsliv snarare än skogens avkastning som styr priset i storstadsområdena. I övriga landet är det i stället virkesvolym och bonitet som påverkar prisbilden.

Genomsnittspris

Norra Skogbyrån och Top-Skog har också tagit fram ett statistikunderlag som visar hur mycket en köpare i genomsnitt betalat för den bit mark som producerar en skogskubikmeter nedbrutet på varje enskild kommun.

Torbjörn Sundelin, VD på Top-skog, kallar det för bonitetskostnaden. Nivån skiftade från 2 386 till 23 164 kronor mellan Sveriges kommuner.

- Den som köper en bit mark för 2 386 kronor som årligen producerar en skogskubikmeter gör naturligtvis en bättre affär ur ett produktionsperspektiv än den som betalar tio gånger mer för samma produktionsförmåga, säger han.

Bästa köpen i norr

Mot den bakgrunden görs de bästa köpen i Norr- och Västerbottenskommuner som Piteå, Jokkmokk, Skellefteå, Lycksele och Sorsele.

Torbjörn Sundelin pekar samtidigt på att en köpare fortfarande kan göra fina affärer också i storstadsområdena men då måste vara säker på att marknadspriserna fortsätter att stiga.