facebooktwittermail

Bäst för dem som har sämst bredband

De hushåll som i dag saknar, eller bara har tillgång till mycket långsamt internet, kommer inom kort att få 4G-uppkoppling, alltså den snabbaste varianten av mobilt bredband.

I den senaste auktionen av radiofrekvenser för mobil kommunikation vann Tele 2 och Telenors gemensamma nätbolag ett av tillstånden.
I deras villkor finns inskrivet att upp till 300 miljoner kronor måste satsas på att bygga ut mobilt bredband till de hushåll och verksamhetsställen som i dag bara kan få internetuppkoppling med en hastighet under en megabit per sekund.

Byggs ut 2012


Utbyggnaden kommer i huvudsak att ske under 2012 och 2013. Om det finns pengar kvar fortsätter den även efter det.

Annan teknik än 4G


Post- och telestyrelsen kommer att göra en grov prioritering och Tele 2/Telenor får sedan själva avgöra var utbyggnaden ska göras.

Till de 250 mest svårutbyggda hushållen finns möjlighet i villkoren att välja annan teknik än 4G om denna skulle anses för dyr. Hans Dahlgren