facebooktwittermail

Bäst betalt för Gotlands grisbönder

Gotlands grisuppfödare lyckades när de prisförhandlade nyligen. I dag har de ett garantipris på 15 kronor kilot, mer än 50 procent över Scans grundnotering på 9,45 kronor.

De allra flesta av Gotlands omkring 50 grisuppfödare gick samman när de förhandlade med KLS Ugglarps och nybildade Gotlands Slagteri AB i Visby.

Dragkampen om grisarna slutade med att samtliga cirka 100 000 gotländska slaktgrisar hamnar i Visby. Men det kostade på för slakteriet, det ettåriga avtalet ger Gotlandsbönderna 2,70 över Scans grundnotering eller lägst 15 kronor kilot.
- Jag kan bekräfta det, säger Mats Bondesson som varje år föder upp 6 000 slaktgrisar.

Lyckades som grupp


Bara ett fåtal av alla grisproducenter på ön valde att inte förhandla gemensamt och det var som grupp bönderna lyckades.
Även om 15 kronor kilot är bra mycket bättre än 9,45 vill ingen beskriva det som ett guldkantat kontrakt eftersom produktionskostnaderna ändå inte täcks på grund av de höga spannmåls- och foderpriserna.

I september gick grisbonden Olof Ahlby i Vänge på Gotland ut i ATL och krävde ett garantipris på 18 kronor kilot. Så högt blev det inte men trots allt ett garantipris.
- Garantipriset är förhållandevis lågt sett till de kostnader man har, men det är ändå ett skydd mot bottennoteringarna som råder just nu, säger han och fortsätter:
- Jag var lite besviken i början att vi inte nådde så högt som jag ville, men då var läget ett annat. I dag är jag ganska nöjd ändå.

Ställ hårt mot hårt


Förhandlingarna avslutades först i januari i år. Olof Ahlbys råd till bönder i andra delar av landet är att gå samman i en större grupp och förhandla tillsammans, men också att ställa hårt mot hårt.
- Får man inte det man vill ha så får man stänga.

Fått ett andrum


Sedan garantiprisavtalet blev verklighet upplever han inte att bönderna på ön överväger att lägga av eller ställa stallarna tomma en period.
- Visst är många frustrerade över dålig ekonomi, men det känns ändå som att vi har fått lite andrum. Jan Olsson