facebooktwittermail

BASF och Bosch växlar upp växtskyddsarbetet

Bosch och BASF knoppar av sina gemensamma utvecklingsprojekt inom växtskyddsområdet och placerar dessa i ett eget bolag, som kommer att ägas till hälften var av parterna.

FOTO: BOSCH

Som ATL tidigare har berättat har de båda bolagen sedan länge ett samarbete kring precisionsteknik inom växtskyddsområdet. Inom ramen för samarbetet bidrar Bosch främst med teknisk kompetens och kameralösningar medan BASF bidrar med sin kunskap inom växtskyddsmedel och olika ogräsarter kopplat till grödoptimeringsplattformen Xarvio. Målet är att bolaget ska utveckla och sälja de gemensamma produkterna världen över.