facebooktwittermail d

Bärplockares situation granskas

Rättviseorganisationerna Swedwatch och Fair Trade Center vill granska de utländska bärplockarnas situation i Sverige.

- Vi tror att det behövs en oberoende granskning som tittar på hela den här bärplockarproblematiken, dels utifrån bärplockarnas perspektiv, dels utifrån företagsansvarsperspektiv, säger Viveka Risberg, kanslichef på Swedwatch, till Sveriges Radio Jämtland.

Sammanställa rapport


Under förra årets bärsäsong kom människor från bland annat Bangladesh, Vietnam och Thailand till Sverige för att tjäna pengar. Men bärplockarna fick de löner de utlovats och många hade usla arbetsförhållanden och bostäder.

Tillsammans med Fair Trade Center vill Swedwatch, som finansieras via Sida, granska bärplockarnas situation i Sverige.

Organisationerna har ansökt om bidrag hos en rad kommuner, Migrationsverket, näringsdepartementet och olika fackförbund. Målet är att sammanställa en rapport inför årets bärsäsong.ATL.nu