facebooktwittermail d

Start för årets barkborresäsong

Under förra veckan började granbarkborrarna svärma på flera håll. Det visar fångsterna i Skogsstyrelsens och skogsbrukets övervakningsfällor runt om i landet.

Flest borrar var det efter förra veckan i övervakningsfällan i Nybro, följd av den i Örebro.
Flest borrar var det efter förra veckan i övervakningsfällan i Nybro, följd av den i Örebro. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Hittills är svärmningen som mest intensiv i Småland, framför allt de sydöstra delarna, samt runt Mälardalen. Men även så långt norrut som Orsa, Dalarna och i Furuberg, Gävleborg, har en del granbarkborrar redan fångats.

På länsnivå var det Örebro som hade de största fångsterna sammanlagt, men där medelvärdet drogs upp av fällan i centralorten Örebro med hela 13 333 barkborrar. Andra län med höga medelvärden var Kalmar med höga fångster i både Nybro och Vissefjärda, samt Västmanland.

Tidigare start

Jämfört med i fjol innebär det här att svärmningen startat någon vecka tidigare i år. Men enligt Skogsstyrelsen kan den komma av sig lite under innevarande vecka. Granbarkborren behöver minst 18 graders värme för att kunna flyga och temperaturerna har nu sjunkit på många håll.

Skogsstyrelsen rekommenderar skogsägare att inspektera sina skogar, ta rätt på färska vindfällen och leta efter nya angrepp i framför allt soliga hyggeskanter.

Orter med hög svärmning av granbarkborre vecka 19:

Nybro 15 400

Örebro 13 333

Tärnsjö 7 800

Kungsör 6 800

Eskilstuna 6 600

Vallentuna 6 300

Ljungsbro 6 100

Vissefjärda 6 000

Åseda 5 400

Blomstermåla 5 100

ATL TV: Ny fälla ska fånga barkborrarna