facebooktwittermail

Barkborrens sexliv under luppen

Anna Marntell och Maria Strand vid Skogsstyrelsens barkborregrupp får 110 000 kronor från Anna och Nils Håkanssons stiftelse för att undersöka granbarkborrens svärmningstider.

Forskningen omfattar granbarkborrar i de två bekämpningslänen Jämtland och Västernorrland, där angreppen orsakat stora skador på skogen.

Anna Marntell är distriktschef vid Skogsstyrelsen i södra Västernorrland och Maria Strand är skogskonsulent i östra Jämtland.

Sedan 1987 har den Östersundsbaserade stiftelsen genom årliga bidrag lämnat stöd med totalt sex miljoner kronor för att främja forskningen inom landets skogsbruk, uppger Östersunds-Posten.ATL.nu