facebooktwittermail

Barkborren sprider sig - nu akutavverkas skog

Granbarkborreangreppen i södra Norrand har spridit sig. SCA akutavverkar i dagarna cirka 70 000 kubikmeter i Strömsund i Jämtland och 20 000 kubikmeter i Hassela i norra Hälsingland.

SUNDSVALL ATL
Samtidigt pågår en omfattande flyginventering i hela Jämtland i ett samarbete mellan SCA och Norrskog. Holmen genomför inom kort en flyginventering i norra Hälsingland.

Två av Jämtlandskommunerna, Bräcke och Ragunda, ingår i bekämpningsområdet där skärpta direktiv ålagts skogsägarna.

- Vad vi hittills sett av flyginventeringen i Jämtland i övrigt är att granbarkborre­angreppen är spridda i stråk. En del av dessa ska snabbt avverkas, säger Ulf Kjellman, skötselchef för SCA i Jämtland.

- Det verkar dock sammantaget inte vara något katastrofläge.

Inventering


Norrskogs skogschef Björn Skogh har noterat tämligen omfattande angrepp i Tåsjöområdet samt av mindre grad i Stugun och vid Storsjön.

För att få en uppfattning om hur angreppen slagit mot medlemmarnas skogar görs i dagarna en flyginventering i hela bekämpningsområdet. Dessutom ska cirka 100 fastigheter inventeras från marknivån.

Samtliga kommuner i Västernorrland utom Örnsköldsvik ingår i bekämpningsområdet. En fråga är vad som händer om skogsägare inom området inte följer direktivet om att transportera bort färska virkeshögar, vindfällen och även brännved.

Högst tre kubikmeter per hektar, mot tidigare fem, får ligga kvar i skogen och det bara fram till den 15 juli mot tidigare 1 augusti.

Rådgivning


Niklas Åberg på Skogsstyrelsen i Sundsvall befarar att man kan komma att få driva en del fall juridiskt mot skogsägare som struntar i bestämmelserna.

- Vi vill förstås undvika det. Skadan har ju skett.

Skogsstyrelsens metod är i första hand rådgivning. Om den inte lyckas blir nästa steg ett föreläggande med vite som förvaltningsrätten kan utdöma. Det skarpaste medlet är en polisanmälan som kan leda till en fällande tingsrättsdom.

Morgan Johansson, lagspecialist på Skogsstyrelsen, berättar att det blev ett antal tidsödande fall mot skogsägare efter Gudrun- och Perstormarna. Han vill kalla varje fall som en motgång för granbarkborrebekämpningen. Sverker Söderström