facebooktwittermail

Barkborren hotar stora skogsområden

I östligaste delarna av Jämtland och Västernorrland förbereder Skogsstyrelsen och flera skogsföreträdare inför vad som tros vara ett omfattande angrepp av granbarkborre. Resurserna samlas för en ren nödavverkning i de områden som tros vara mest drabbad av skadeinsekten.

- Det är illavarslande. Det gick väldigt fort, man upptäckte skador i förfjol, och sen i fjol. När SCA gjorde flygningar våren 2010 såg man att det var oändligt mycket värre än man trott, säger Per-Olov Ringnér på Skogsstyrelsen i Jämtland.

Enligt honom vill Skogsstyrelsen vara ute i god tid och anordnar därför informationskvällar i de kommuner som ingår i bekämpningsområdet. Hela skogsbruket är företrätt.

- Vi är tydliga med att säga att det inte rör sig om att virkesköpare vill skaffa billigt virke, utan att hitta en gemensam väg för det här. Det är allas ansvar, säger Per-Olov Ringnér.

Skärpta regler kring virkeshantering är infört i de åtta kommunerna i bekämpningsområdet och över 13 000 privata skogsägare är berörda av speciella regler under 2011.

Det som väntar framöver är flygningar, mer information och samordningar. Norrskog ska flyga hela det privata skogsinnehavet i området när ljuset tillåter det och snön har försvunnit från topparna. Även Sveaskog, Holmen och SCA ska flyga sina områden.

- Tidigast i mitten av mars kan det ske och då ser vi lite bättre och kan samordna så att skogsbruket kan styra avverkningsresurserna dit som är hårdast drabbat, säger Per-Olov Ringnér.

Anledningen till utbrottet förklaras dels genom den storm som drabbade Västernorrland 2007 med omkullblåst skog och där man inte fick ut det färska granvirket ur skogen. Dels på två gynnsamma barkborresomrar med försommarvärme som gjorde att svärmningen kan ha skett mer än en gång.

Ett lång kall vår kan hindra att angreppet blir värre.
- Vi vill inte måla fan på väggen, men det finns all anledningen att tro att det blir bekymmersamt i Jämtland. Det är jag helt övertygad om.

Hur omfattande avverkning som måste genomföras i sommar är omöjligt att veta i nuläget.

SCA befarar dock att upp till 80 000 fastkubik barkborrangripen gran kan få avverkas i Bräcke kommun för att förhindra skadeinsektens framfart. Vill det sig illa kan företaget tvingas avverka uppemot 200 000 kubikmeter.

- Vi befarar att det är stora skador. Om någon vecka börjar vi flyginventera skogarna inom Jämtlands förvaltning och nästa vecka startar vi en uppföljning med SLU för att se hur föryngringen av granbarkborren har gått. Efter det går vi vidare med de åtgärder som behövs, säger Märet Rusk Feitkenhauer, virkesinköpare på SCA Jämtland.Frida Jonson