facebooktwittermail d

Barkborredrabbad skogsägare anklagar SCA

SCA anklagas för att ha bidragit till barkborreskadorna av en drabbad skogsägare.

ATL har tidigare berättat om Bertil Gillberg som tvingades avverka över 20 000 kubik barkborreangripen granskog i Jämtland.

Han anser att SCA genom konserveringshuggning, som innebär gallring i gammal granskog, har bidragit till att skapa de pågående barkborreangreppen i mellersta Norrland.

Har ni använt felaktiga gallringsmetoder?
- Det finns inget som säger att konserveringshuggning i sig ger barkborreangrepp, så det går inte att säga att SCA har spridit granbarkborre till hela regionen, säger Pelle Gemmel, skogsvårdschef på SCA.

- Vi har i och för sig slutat att gallra i gammal granskog då bland annat stormen Gudrun har visat att sådana gallringar gör att skogen lättare blåser ned. Och massförökning av granbarkborre får man när det är mycket virke som ligger ned. Det vet vi efter stormarna 1967, 1969 och 2005.

Skogsägaren Bertil Gillberg tycker att SCA var dåligt på att ta hand om det som blåste ned i stormen 2007.

- SCA och även andra skogsaktörer kanske inte tog till vara på vindfällena som man borde ha gjort. I framtiden kommer vi att vara mycket mer vaksamma efter stormar och se till att sköta virkeshygienen, eller uttransporten av skadat virke, säger Pelle Gemmel. Härje Rolfsson