facebooktwittermail d

Barkborrarna tog 5 miljoner kubikmeter

5 miljoner kubikmeter gran dödades av granbarkborre under årets säsong. Det visar preliminära siffror från Skogsstyrelsen.

Drönarbild av granar som dödats av angrepp av granbarkborre
Uppskattningsvis hälften av de träd som angripits av granbarkborre i år står fortfarande kvar i skogen. FOTO: SKOGSSTYRELSEN/MATTIAS SPARF

Skogsstyrelsen har tillsammans med Södra Skogsägarna, Billerud Korsnäs och Skogssällskapet gjort inventeringar för en preliminär bedömning av årets angrepp av granbarkborre. 

Resultaten visar att närmare 5 miljoner kubikmeter gran dödats, varav 3 miljoner kubikmeter i Svealand och 1,7 miljoner kubikmeter i Götaland. Det är en minskning jämfört med fjolårets 8 miljoner kubikmeter, men precis som i fjol står en stor del av de döda träden fortfarande kvar i skogen.

”Vi gör bedömningen att över hälften av de granar som angripits i år fortfarande står kvar. Det är allvarligt, eftersom en av de viktigaste åtgärderna för att bekämpa granbarkborrarna och rädda så mycket virkesvärde som möjligt är att avverka träden medan angreppen är färska”, säger Tomas Blom, skogsförvaltningschef på BillerudKorsnäs, i ett pressmeddelande.

Mycket kvar i skogen

Det är stora skillnader mellan olika län hur mycket som avverkats och inom projektet Stoppa Borrarna ska man nu se över varför skadad produktionsskog inte tas om hand i högre utsträckning.

”De granar som börjat bli roströda kan fortfarande ha ett visst virkesvärde kvar. Det är också möjligt att man får med sig en del granbarkborrar ut ur skogen om barken sitter kvar vid avverkningen. Men både bekämpningseffekten och det ekonomiska värdet minskar ju längre tid man väntar”, säger Kerstin Ström, projektledare på Skogsstyrelsen.

Den slutgiltiga uppskattningen av årets barkborreskador ska göras senare i år baserat på en objektiv skadeinventering som Sveriges lantbruksuniversitet gör på landsdelsnivå.