facebooktwittermail d

”Barkborrarna kan kräva tuffa beslut”

Granbarkborresäsongen är här. ATL:s skogsexpert ger råd om hur du som skogsägare ska tänka – både nu och på längre sikt.

Granbarkborren härjar och har påverkat skogsbruket och affärerna. Hur anser du man ska agera, både vid angrepp när det gäller att planera för framtiden?

/Sven Algotsson, skogsägare i östra Småland

Hej Sven!

Tack för en bra frågeställning som tyvärr många sitter med. Granbarkborren har blivit ett stort problem, men också nästan en del av det normala virkesåret.

Det jag brukar trycka extra mycket på i kontakten med skogsägare är att försöka agera rationellt och vara aktiv i sitt skogsbruk. Kika på och inventera skogen rent fysiskt, ta dina promenader. Men skaffa dig samtidigt en överblick på skogsbruksplanen för att ha kartlägga riskbestånd och planera för kommande år. Skogsbruksplanen är ingen lag och du kan prioritera om och agera på annat sätt än de föreslagna åtgärderna.

Har du redan angrepp i din skog finns flera sätt att agera på. För att knyta an till mitt råd att vara rationell måste man ibland våga fatta svåra beslut – som att avveckla ett helt bestånd i stället för att endast hugga de skadade träden. Är skogen mogen, finns risk för mer skador och tillåter marknaden? Ja, då är det läge att göra en så bra affär som möjligt på virket.

Många aktörer genomför ett krävande och mycket bra arbete med den så kallade sök och plock-metoden. En relativt kostsam metod där du plockar enstaka träd och kanske i värsta fall får återkomma med samma åtgärd redan kommande säsong. Du får bort de värsta angreppen, men räkna inte med några rekordpriser.

Sedan kan det mycket väl vara läge att bjuda ut hela beståndet på marknaden. Med den konjunktur som råder är efterfrågan på frisk skog mycket bra. Regionalt ser vi rekordpriser. Men som vanligt gäller det att nå hela marknaden för att får rätt betalt, vi ser att det skiljer en hel del trots att man verkar i samma geografiska områden. Även på de sortiment som skadad skog klassas in i.

I början av maj genomförde Skogsstyrelsen en kampanj för att stoppa granbarkborrarna. Här samlade man bred kompetens från olika företag och organisationer som gav en bra bild och många bra tips. På Skogsstyrelsen hemsida kan du enkelt förkovra dig i detta. Har du virke vid bilväg som är sålt? Ligg på din köpare så det körs in till industrin i tid, så virket inte blir angripet och skapar mer skada.

Som avslutning vill jag skicka med rådet att ha en tydlig planering och målbild. Sätt rätt trädslag på rätt mark, nyttja digitala tjänster för att bevaka eventuella granbarkborreangrepp och försök vara så rationell som möjligt och aktiv i dina beslut. Ibland är det de tuffa besluten som lönar sig på sikt.

Tänk även på din lönsamhet och gör bra affärer. Givetvis är samordning med grannar bra och kanske kan ni tillsammans bjuda ut en större volym virke på marknaden.

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu