facebooktwittermail d

Bärbranschen vill ta ökat ansvar

Efter förra säsongens problem säger sig bärbranschen vilja ta ett större ansvar för de utländska plockarna.

En kravlista med bland annat ekonomiska garantier till bärplockarna har tagits fram. Men oro finns att fackets krav ska stjälpa allt, skriver Västerbottrns-Kuriren.

- Kräver Kommunal och LO att samma regler ska gälla här som inom andra områden kan det få oerhört stora konsekvenser. Då är det troligen slut med den seriösa bärbranschen, säger Catarina Lundberg vid Norrskensbär till tidningen.

Garanteras minimilöner


Hon har tillsammans med grossisterna Polarica AB, Olle Svensson AB, och Euro Apartments AB tagit fram förslag på kriterier för bärföretag för på så sätt att säkra bärplockarnas villkor och rädda branschens anseende.

Kravlistan anger bland annat att all utländsk arbetskraft ska garanteras minimilöner, kollektivavtal och andra rättigheter.

- Vi vill visa att vi tar vårt ansvar och går in som ekonomiska garanter, säger Polaricas vd Tommy Innala.

Migrationsverket ser just nu över vilka krav som ska gälla för utländska bärplockare i Sverige, men det är oklart när ett beslut kan komma.ATL.nu