facebooktwittermail

Skogsstyrelsens uppmaning – nå avskjutningsmålen

Bara i tre av landets 132 älgförvaltningsområden ligger skogsskadorna på acceptabel nivå. Det påpekar Skogsstyrelsen inför älgjakten.

Bara 2 procent av landets älgförvaltningsområden når målet för viltskador på skog.
Bara 2 procent av landets älgförvaltningsområden når målet för viltskador på skog. FOTO: ÅKE SJÖSTRÖM/SKOGSSTYRELSEN

På måndag startar älgjakten i södra Sverige, och inför det passar Skogsstyrelsen att gå ut med en uppmaning till landets älgjägare: Nå avskjutningsmålen.

Orsaken är att viltskadorna på skog ligger alldeles för högt, vilket kostar skogsnäringen minst sju miljarder kronor per år. Målsättningen är att max 5 procent av tallarna årligen får skadas av vilt. Men enligt årets inventering är det bara tre av landets 132 älgförvaltningsområden som når det, två i Gävleborgs län och ett i Östergötland.

”Det finns tyvärr många områden där skadorna fortfarande ligger på katastrofala nivåer, det vill säga där mer än var femte tall skadas under ett enskilt år”, säger viltspecialist Christer Kalén på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

”De flesta av dessa områden ligger i Götaland men flera finns även i Svealand. Det är på tiden att alla parter nu samverkar mer effektivt för att vända på skutan i dessa områden.”

SER MER: Omfattande betesskador på brandfältet: