facebooktwittermail

Bara plus med rötslam

Ragnar Utne ser stora fördelar med att sprida rötslam på sina åkrar. Kostnaderna för mineralgödsel minskar radikalt samtidigt som skördarna ökar.

Sedan några år tillbaka tar Ragnar Utne utanför Mariestad emot 5 000 ton rötslam från Skövde kommun om året. Rötslammet lagras på mottagningsplatser på gården och sprids ut under vår och höst. Själv kallar han skämtsamt det för "Viagra från Skövde".

- Stråna blir långa och styva. Skördarna ökar enormt, säger han och skrattar.

Högre skörd


Mellan 18 och 20 ton rötslam läggs ut per hektar med gödselspridare.

I kombination med kalkning har det enligt Ragnar Utne gett ungefär ett ton högre skörd per hektar.

Målet är att hela arealen på några års sikt ska ha gödslats med rötslammet.
- Det fattas viktiga mikronäringsämnen på många arealer i Sverige speciellt på spannmålsgårdar utan djur där spannmål odlats i flera generationer, kommenterar han.

Tjänar in kostnader


Rötslammet är gratis. Samtidigt uppskattar han att kostnader för mineralgödsel kan skäras ner med runt en miljon kronor på de 1 500 hektar han äger och odlar. Inget kalium och fosfor behöver tillföras på två till tre år efter att han spridit rötslammet.

Att slippa spruta mot kopparbrist på gården betyder också mycket ekonomiskt.

Baksidan är att alla aktörer inte köper spannmål som gödslats med rötslam. Men tar inga svenska aktörer emot spannmålen väljer Ragnar Utne i stället att exportera.

Fördelen jämfört med slam som han tagit emot tidigare är att detta inte luktar illa. Den allmänna oron för att det ska anrikas tungmetaller i jorden tycker han är helt obefogad eftersom rötslammet innehåller så låga halter.

Bästa användningen


- Det finns ingen annan bättre plats att göra av det här än att låta det gå tillbaka till naturen, tillägger han. Malin Eborn