facebooktwittermail d

Bara nätansökningar för stöd nästa år

Möjligheten att söka direktstöd och miljöersättningar på pappersblankett försvinner 2017.

Från och med nästa år är det enbart datorn som gäller för den som vill söka direktstöd, miljöersättningar, kompensationsstöd och vissa nationella stöd. Regeringen beslutade i dag att ge Jordbruksverket rätt att kräva att de som vill ha stöd och ersättningar gör sina ansökningar elektroniskt. Och det kommer myndigheten att göra med start år 2017.

Jordbruksverket och länsstyrelserna har under flera år arbetat med att få lantbrukarna att välja datorn framför pappersblanketten. Ansökningsformulär på papper finns bara tillgängligt efter förfrågan, och det är ingenting som Jordbruksverket skyltar med. På myndighetens hemsida hänvisas konsekvent till SAM Internet, utan någon information om att det även går att söka på papper.

Stödansökningar i mängder

Arbetet har haft effekt. I år kom runt 62 000 stödansökningar in. 84 av dem var på papper.

De som inte har någon dator kan be om hjälp.

– Har man ingen dator har man rätt till hjälp med stödansökan, säger Agneta Staff på Näringsdepartementets rättssekretariat.

De nationella stöd som även fortsatt hanteras på papper är de för mjölkproduktion, äggproduktion och slaktsvinsproduktion.