facebooktwittermail

Banveterinär ett utsatt yrke

De är ofta både ensamma och utsatta. När landets banveterinärer samlas till konferens på Solvalla står hot, våld och djurskydd i centrum.

- Vi tycker att det är mycket viktigt att vi håller en konferens för banveterinärerna. Det ger oss på Jordbruksverket tillfälle att förmedla vår syn på djurskyddet och de bestämmelser som gäller, säger Lars-Erik Staberg, hästhandläggare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Håller koll på djurskyddet


Alla banveterinärer är anställda av Jordbruksverket och är därmed myndighetens förlängda arm på landets trav- och galoppbanor. Banveterinärernas främsta uppgift är att säkerställa att hästarna är i rätt kondition för att tävla.

Jordbruksverket planerar en kompetenssatsning för både ban- och tävlingsveterinärer och onsdagens konferens är ett led i den satsningen.

Bland de frågor som ska diskuteras är hur banveterinärer hanterar hot och våld i jobbet och hur de ska göra för att på bästa sätt garantera djurskyddet.ATL.nu