facebooktwittermail

Banker och skogsbolag kritiska till hållbarhetskriterier

EU-kommissionen försäkrar att lantbruket ses som viktigt i omställningen men Sparbankerna och Sveaskog ser allvarliga konsekvenser om inte kriterierna ändras.

Olof Johansson, Sveaskog, och Ewa Andersen, Sparbankernas riksförbund, är båda kritiska till EU-kommissionens förslag på hållbarhetskriterier.
Olof Johansson, Sveaskog, och Ewa Andersen, Sparbankernas riksförbund, är båda kritiska till EU-kommissionens förslag på hållbarhetskriterier. FOTO: MATS SAMUELSSON/SVEASKOG OCH SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

EU-kommissionens första utkast till taxonomikriterier har kritiserats för att det ställer hög­re krav för branscher som skogsbruk, jordbruk och bioenergiproduktion än vad relevant EU-lagstiftning gör. Det förnekar inte kommissionen, tvärtom. Poängen med taxonomin är att styra investeringar mot EU:s övergripande klimat- och miljömål och då måste verksamheterna med den bästa praxisen lyftas, inte bara dem som lever upp till lagkrav, resonerar kommissionen. Siktet är ställt på att uppfylla målen i den gröna given, mål som ännu inte fullt ut slagits fast i lag.