facebooktwittermail d

Svårt få banken att tro på mjölkproduktion

Vebomark

Banken var tveksam – men med delfinansiering från Tillväxtbolaget och ett investeringsstöd gick det vägen. Nu står Elise och Jacob Larssons nya ladugård klar och besättningen har ökat till 70 mjölkkor.

Elise och Jacob Larsson.
Elise och Jacob Larsson. FOTO: ANN-KATRIN ÖHMAN

I trakterna runt Vebomark, fem mil söder om Skellefteå, finns fyra stora gårdar med mjölkproduktion.