facebooktwittermail d

Bank erbjuder amorteringsfri kredit mot torkans konsekvenser

Laholms Sparbank satsar tio miljoner kronor på förmånligare krediter till torkdrabbade lantbrukskunder.

– Det här är vår egen idé, men andra banker får gärna kopiera den, för det lär behövas, säger Ingemo Johansson, ordförande i Laholms Sparbank.

Södra Halland, där Laholms Sparbank verkar, är lantbruksintensivt och banken har många lantbrukskunder. Bygden är också hårt drabbat av torkan.

Vid ett extra styrelsemöte i torsdags beslöt banken att avsätta tio miljoner kronor som kan lånas ut till lantbrukare som är helkunder i banken. Pengarna lånas ut amorteringsfritt i två år och lånet löper med 0,9 procents ränta.

– Det banken kan göra är att se till att det finns likviditet hos kunderna, så att de har möjlighet att köpa in foder eller vad som nu behöver göras, säger Ingemo Johansson.

Risknivåer

Bankverksamhet och kreditvärdering lyder under ett krävande regelverk. Det krävdes därför lite tankearbete för att utforma lånepaketet så att varken bankens eller kundens riskbild påverkades. Att bevilja amorteringsfrihet på befintliga krediter innebär exempelvis att kunden hamnar i en sämre riskklass än tidigare.

Den som är intresserad av att utnyttja lånemöjligheten ska ansöka senaste 14 september och först därefter fattar banken beslut om lånet kan beviljas. Till låneansökan ska det fogas en handlings- och likviditetsplan.

– Det är inte bara att hämta pengarna, man måste visa vad man tänker göra. Det hoppas vi sätter i gång tankeverksamheten hos var och en, säger Ingemo Johansson.

Kan krävas mer

De tio miljoner kronor som avsatts för ändamålet är inte huggna i sten. Banken är öppen för att justera beloppet när man ser hur stort behovet är.

– Alla är drabbade. Först kommer ofta maskinstationerna som inte får något att göra men ändå ska hålla personal. Sedan kommer djurhållarna som ska ha tag på foder och strö och sedan växtodlarna som saknar likviditet när de ska köpa förnödenheter inför näst år, säger Ingemo Johansson.

LÄS OCKSÅ: Statligt stöd till svenska lantbrukare

LÄS OCKSÅ: Stora variationer i skördeläget