facebooktwittermail d

Bandmask dyr affär för staten

Jakten på rävens dvärgbandmask kan bli en dyr affär för staten. Statens veterinärmedicinska anstalt begär nu 3,7 miljoner kronor extra för att klara den utökade undersökningen av rävar.

Enligt SVA krävs en analys av 3 000 rävar för att på ett säkert sätt kunna fullfölja Jodbruksverkets uppdrag, skriver tidningen Bohusläningen.

Gensvaret från jägarna gör att SVA tror sig kunna nå det målet - men kostnaderna har knäckt anstaltens budget som tidigare omfattade analys av 700 rävar.

Varje räv kostar i snitt 1 500 kronor att analysera. Därtill kommer emballage och transportkostnader vilket kör att varje analyserad räv har en prislapp på 1 895 kronor, eller 5 685 000 kronor för 3 000 rävar. ATL.nu