facebooktwittermail

Bana väg för en ordnad skogspolitik

De två jämställda skogspolitiska målen – produktion och miljö – fortsätter att skapa problem för skogsägare, skriver ATL:s Tord Karlsson.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I dagens tidning beskrivs mycket allvarliga och konkreta effekter av Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering och hur de drabbar enskilda skogsbrukare.