facebooktwittermail d

Bakslag för bredband i Södermanland

Boende på den sörmländska landsbygden samlar kraft för att få ihop till länsstyrelsens stöd för att bygga ut bredband. Men det går trögt. Myndighetens krav på antal abonnenter är för hårda, .

Många saknar bra bredbandsuppkoppling på landsbygden. För att råda bot på det ska ett ekonomiskt stöd från landets länsstyrelser förse 90 procent av befolkningen med bredband senast 2020. 

För Södermanlands del handlar det om 113 miljoner kronor. Men för att få pengarna krävs fler personer än vad sörmlänningarna hittills fått ihop.

"Det känns tungt"

Några som har drabbats är Göran Karlsson och Bo Helander i Strängstorp utanför Katrineholm. Där krävs att 75 procent av invånarna är med. Tillsammans har satt ihop ett byalag för att nå upp till rätt antal abonnenter, men de når inte upp till poängnivån 320 som länsstyrelsen satt.

– Det känns lite tungt just nu att hitta de sista. Det är många fastighetsägare som inte är intresserade, de har inte behov av den här tekniken, säger Göran Karlsson, säger till P4 Sörmland.

Jan Petersson på länsstyrelsen i Södermanland medger att nivån är för hög. Visar det sig att det blir för svårt ska länsstyrelsen fatta nytt beslut i oktober säger han till P4 Sörmland.