facebooktwittermail d

Bakgrund till Håkanssontvisten

I det samarbete parterna haft i över 20 år fanns inget avtal skrivet som reglerat uppsägningstiden eller goodwill-ersättning. Nu får Högsta domstolen (HD) avgöra vad som är rimligt.