facebooktwittermail

Baggar gillar värme

Ett varmare klimat innebär inte bara att nya skadeinsekter kan dyka upp, de som redan finns kan växa till sig ännu mera.

Den blå pilbladbaggen finns i Sverige och lever bland annat i salixodlingar och en forskargrupp på SLU har studerat artens reaktion på olika temperaturer. Vid en kraftigt ökad dygnsmedeltemperatur till 20 grader fördubblar vissa individer sin äggläggning.

Tillsammans med forskare vid SMHI har man kommit fram till att risken för större utbrott kommer att öka gradvis när klimatet blir varmare, men säger att det behövs ytterligare forskning för att dra några långtgående slutsatser.

Vi kraftiga angrepp av bladbaggar kan tillväxten i en salixodling minska med 40 procent. Hans Dahlgren