facebooktwittermail d

Båda parter överklagar dom mot odlingsföretag

Fallet med ukrainarna som utan tillstånd arbetat på en gård i sydöstra Sverige ska tas upp i hovrätten.

Både åklagaren och odlingsföretagets advokat har överklagat tingsrättens dom.

FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

ATL har tidigare berättat hur polisen 2019 upptäckte att 18 bärplockare på gården saknade giltiga arbetstillstånd. Platschefen och vd:n på det ansvariga odlingsföretaget åtalades för personligt ansvar. Båda friades tidigare i år av tingsrätten, som samtidigt ansåg att ukrainarna hade varit anställda av bolaget. Därför dömdes odlingsföretaget att betala en halv miljon kronor i sanktionsavgift enligt utlänningslagen. Detta straff har nu överklagats av företagets advokat Michael R:son Boberg.

– Vi menar att de 18 personerna inte har varit anställda av företaget. Ansvariga för bolaget saknade kännedom om att de befann sig på platsen, säger han till ATL.

Michael R:son Boberg yrkar i första hand att sanktionsavgiften slopas helt, och i andra hand att beloppet sänks väsentligt. Åklagaren Magnus Ling kräver däremot att avgiften höjs till 930 000 kronor. Eftersom de 18 personerna förvarade sina ukrainska pass i bostadsbaracker på gården måste de ha arbetat i odlingsföretaget mer än bara tillfälligt, resonerar åklagaren. Magnus Ling har överklagat tingsrättens dom i sin helhet. Hovrätten har meddelat prövningstillstånd och en rättegång väntas senare i år. Enligt åklagaren är målet unikt och kan bli prejudicerande.

”Det saknas praxis i frågan om vad som utgör försvårande omständigheter, vilket är av stor betydelse för bedömning av straffvärde, samt för användning av tvångsmedel såsom husrannsakan, hämtning av misstänkt och frihetsberövanden”, skriver han i sin överklagan.

”Det saknas även vägledning i frågan om det finns utrymme att jämka den särskilda avgiften på det sätt som tingsrätten gjort, om det föreligger försvårande omständigheter”, anser Magnus Ling.