facebooktwittermail d

Axfood: Långsiktiga mål ska nås 2018

Axfood lämnar ingen specifik resultatprognos för 2018, men enligt vd Klas Balkow har bolaget förutsättningar att nå de långsiktiga finansiella målen i år.

Axfoods vd Klas Balkow.
Axfoods vd Klas Balkow. FOTO: STEFAN NILSSON

"Det är vår absoluta ambition", säger Axfoods vd Klas Balkow till Nyhetsbyrån Direkt.

Förutom att de tidigare långsiktiga finansiella målen kvarstår, bland annat att rörelsemarginalen ska uppgå till minst 4 procent, har Axfood lagt till ett tillväxtmål som innebär att bolaget ska växa mer än marknaden.

Att bolaget ändrar sin kommunikation kring utsikterna ska inte ses som någon signal kring 2018, enligt Klas Balkow.

"Nej, vi tycker att det här är ett tydligare sätt att guida på, med ett tillväxtmål och ett lönsamhetsmål. Det finns ingen annan signal för 2018 på något sätt", säger han.

Under helåret 2017 uppvisade Axfood en rörelsemarginal på 4,1 procent, en nedgång från 4,4 procent 2016. Omsättningen ökade proforma med 7 procent under helåret 2017.

"Vi har haft en fantastisk tillväxt under året. Sedan har det här året varit ett historiskt starkt investeringsår när det gäller förvärvsinvesteringar. Vi har ju nu guidat för att vi ska fortsätta att investera i våra koncept, men inte ha samma förvärvstakt i år", säger Klas Balkow.

Under 2018 kommer Axfood att fortsätta att utveckla sin omnikanalstrategi och räknar med en fortsatt tillväxt inom e-handelsförsäljningen.

Hur stor andel av Axfoods totala försäljning i år som e-handeln kan utgöra vill dock inte Klas Balkow sia om.

"I vår ambition att växa mer än marknaden är också onlinesidan med i den aspekten. Vi har haft en väldigt fin tillväxt inom online, men från relativt låga nivåer", säger han.

Klas Balkow framhåller också förslaget om att utdelning höjs till 7 kronor, från 6 kronor i fjol.

"Vi tycker att vi har en stark finansiell situation och baserat på våra utsikter framåt också så kommer styrelsen att föreslå en ökad utdelning."