facebooktwittermail d

Lägre vinst än väntat för Axfood

Axfoods resultat för fjärde kvartalet var klart lägre än väntat.

STOCKHOLM (Direkt) Axfood, som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige, kom med ett rörelseresultat som var klart lägre än väntat för det fjärde kvartalet 2017. Bolaget står dock fast vid sina långsiktiga mål och lägger till ett tillväxtmål som innebär att Axfood ska växa mer än marknaden.

På Stockholmsbörsen fick rapporten ett negativt mottagande och aktien var ned runt 10 procent på tisdagsförmiddagen i det generellt dystra börsklimatet.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Resultatmiss. Axfoods rörelseresultat blev 398 miljoner kronor, att jämföra med väntade 432 miljoner, i fjärde kvartalet 2017.

Omsättning som väntat. Axfoods försäljning uppgick till 11.826 miljoner kronor under kvartalet. Analytikerna hade räknat med 11.816 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 3,4 procent. Här väntades en marginal på 3,7 procent, enligt SME Direkt.

Utdelning högre. Styrelsen föreslår en utdelning om 7:00 kronor per aktie för helåret (6:00 året före). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 6:42 kronor.

Flera faktorer bakom lägre rörelseresultat. Den negativa resultatutvecklingen berodde främst på e-handelssatsningar, butiksexpansion och strukturkostnader inom Axfood Närlivs.

Specificerar inte strukturkostnader. Bolaget specificerar inte de ovan nämnda strukturkostnaderna, men ir-chefen Cecilia Ketels uppger för Nyhetsbyrån Direkt att de ligger på -10 miljoner kronor och är till fullo hänförliga till förändringarna inom Axfood Närlivs. Analytikernas snittprognos innehöll inga extraordinära poster.

Står fast vid långsiktiga mål. Axfood står fast vid sina långsiktiga mål och lägger till ett tillväxtmål som innebär att Axfood ska växa mer än marknaden. Bolaget meddelar samtidigt att man slutar med att lämna årliga prognoser och övergår till att styra mot sina långsiktiga mål.

Målen på lång sikt är att rörelsemarginalen ska uppgå till minst 4 procent och att soliditeten ska uppgå till minst 25 procent under alla kvartal. Målet är också att ha en utdelning till aktieägare som ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt. För 2018 spår Axfood också att investeringarna uppgår till 900-1.000 miljoner kronor.

Butiksplaner. Under 2018 planerar Axfood att etablera fyra till åtta nya butiker.

"Vi kommer rulla ut e-handeln till flera orter, samtidigt som vi fortsätter vårt hållbarhetsarbete, vilket inkluderar allt från lansering av digitala kvitton till minskad energianvändning", skriver vd Klas Balkow i rapporten.