facebooktwittermail d

Axfood klarar målet

Axfoods rörelseresultat för helåret 2017 kommer av allt att döma att ligga på den budgeterade nivån.

Axfood, där bland annat Hemköp ingår, kommer enligt senaste kvartalsrapporten att klara årets mål.
Axfood, där bland annat Hemköp ingår, kommer enligt senaste kvartalsrapporten att klara årets mål.

Axfood upprepar sin prognos om att rörelseresultatet för helåret 2017 kommer att vara "i linje med" 2016 års utfall på 1 902 miljoner kronor. Det framgår av kvartalsrapporten.

Analytikernas förväntningar på 2017 låg inför rapporten på ett rörelseresultat på 1 906 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Bolaget står också fast vid prognosen om att investeringarna 2017 uppgår till 800-900 miljoner kronor.

Axfoods prognos för matprisinflationen helåret 2017 justeras något till "kring 2 procent". Tidigare prognos var en inflation inom spannet 1-2 procent.