facebooktwittermail

Avverkningsstopp ger timmerbrist i Danmark

Den danska regeringen har stoppat all avverkning i 10 000 hektar statlig skog, och ytterligare 6 000 hektar ska avsättas under året. Ett beslut som ger råvaruproblem för danska lövsågverk.

57 procent av skogen i Danmarks skogar lövskog, och när regeringen stoppar all avverkning på 16 000 hektar innebär det problem för exempelvis boksågverk. (Arkivbild)
57 procent av skogen i Danmarks skogar lövskog, och när regeringen stoppar all avverkning på 16 000 hektar innebär det problem för exempelvis boksågverk. (Arkivbild) FOTO: MOSTPHOTOS

I juni ingick den danska socialdemokratiska regeringen och stödpartierna Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti och Alternativet ett avtal som innebar att all avverkning stoppades i 32 skogsområden som pekats ut som orörda. Totalt rör det sig om drygt 10 000 hektar, och dessutom ska ytterligare minst 6 000 hektar sättas av under året.

Mardröm

"Det är vår värsta mardröm som blivit verklighet", sa Martin Nyrop-Larsen, chef på Hvalsø sågverk till branschtidningen Wood Supply i samband med beslutet.

Hvalsø sågverk är ett av Danmarks största och mest moderna sågverk för lövvirke, och har tidigare fått 70 procent av råvaran från landets statsägda skogar.

Även branschföreningen Træ- og Møbelindustrien, TMI, var kritiska.

– Avtalet ger akuta problem för lokala sågverk som direkt tappar tillgång till den råvara som är grunden för deras verksamhet. Det kommer att få allvarliga konsekvenser för lokala arbetsplatser", sa branschdirektör Annette Christensen till Wood Supply.

Avtalet bygger på ett beslut av den tidigare regeringen 2016, men avverkningarna skulle då fasas ut under en period på 10 till 50 år.

Naturkris

"Vi står mitt i en naturkris och det behövs mer orörd skog och vild natur på naturens egna villkor. Vi är inte i mål med att stoppa naturkrisen ännu men det här är ett stort grönt steg i rätt riktning", motiverade den danska miljöministern Lea Wermelin beslutet.

För Hvalsø sågverk har det hittills inneburit att 5 av 25 medarbetare fått sluta som en följd av minskade leveranser bokvirke från den danska Naturstyrelsen. Och Martin Nyrop-Larsen ifrågasätter också miljöeffekterna. Att istället hämta timmer från östra Europa innebär bara att problemen för biodiversiteten exporteras dit samtidigt som långa transporter gör att utsläppen av koldioxid ökar. Då är det mycket bättre att ta råvaran från danska skogar, som har ett av världens mest hållbara skogsbruk, resonerar han.

Kan komma mer

Och kanske kan den inhemska råvarutillgången strypas ännu mer. Ett av Socialdemokraternas vallöften var att säkra 75 000 hektar orörd skog, påpekar Danmarks Naturfredningsforening, så det är fortfarande långt kvar till det målet.

Dansk skog

Total skogsareal: Runt 630 000 hektar

Statligt ägd skog: Cirka 200 000 hektar

Övrigt: Runt år 1800 täckte skog 2-3 procent av Danmarks yta, i dag är det cirka 14 procent. 1989 beslutade Folketinget att arealen skulle öka till 1,1 miljoner hektar, 25 procent av landytan, under de kommande 75 åren. Hittills har den ökat med 3 300 hektar per år. 29 000 hektar har hittills pekats ut som orörda skogar där skogsbruket har eller ska upphöra, inräknat de nya 16 000 hektaren.

Källor: Miljøstyrelsen, Dansk Skovforening, Danmarks Naturfredningsforening