facebooktwittermail d

Avverkningskostnaderna skenar – skogsägarna står för notan

Det senaste året har kostnaderna för avverkning och transport dragit i väg ordentligt. Och det är skogsägarna som får betala.