facebooktwittermail d

Avverkningsareal minskade - utom i södra Norrland

Den anmälda avverkningsarealen under första kvartalet i år var 40 600 hektar. Det är 4 procent lägre än under motsvarande period förra året, enligt Skogsstyrelsens statistik.

Minskningen har skett i alla landsdelar, utom södra Norrlanddär den anmälda arealen ökademed 35 procent.

Norrbotten står för den största minskningen med 1 350 hektar följt av Västra Götaland med 1 335 hektar, uppger Skogsstyrelsen.

Anmäld avverkningsareal minskade i januari med 4 procent och i februari med 7 procent för att i mars öka med blygsamma 0,2 procent jämfört med motsvarande månad i fjol.ATL.nu