facebooktwittermail d

Kraftig ökning av avverkningsanmäld skog i Halland

Under 2021 ökade den avverkningsanmälda arealen jämfört med föregående år. Men det var stora skillnader mellan olika landsdelar.