facebooktwittermail d

Avverkningsanmälningarna fortsatt under snittet

Avverkningsanmälningarna ökade under januari jämfört med i fjol. Men de låg fortfarande under snittet för de senaste tio åren.

Engmans Skogsmaskiner slutavverkar i djupsnö.
Trots en ökning jämfört med i fjol låg den avverkningsanmälda arealen under januari under genomsnittet för de senaste tio åren. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Under januari avverkningsanmäldes och -ansöktes 18 702 hektar, en ökning med 16 procent jämfört med januari 2022.