facebooktwittermail d

Avverkning utan anmälan gjorde virket illegalt

SCA Skog döms för att ha släppt illegalt avverkat virke på marknaden sedan avverkningsanmälan kommit bort i posten. 

Skördare i vinterskog.
Avverkning utan anmälan innebär att att det enligt EU:s timmerförordning blir olagligt att släppa virket på marknaden. (Arkivbild, bilden har inget med den aktuella händelsen att göra.) FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Att handla med illegalt avverkat virke är brottsligt och att avverka utan avverkningsanmälan är olagligt. Virke från en avverkning som inte anmälts är därför illegalt och genom att släppa ut det på marknaden begås ytterligare ett brott.

Så har Östersunds tingsrätt resonerat när de dömer SCA Skog till en företagsbot på 90 000 kronor för att ha avverkat 18 hektar utan att någon anmälan inkommit till Skogsstyrelsen. Dessutom ska företaget betala 800 000 kronor, motsvarande nettovärdet av avverkningen, för att också ha brutit mot lagen om handel med timmer och trävaror. 

Inför avverkningen, som utfördes någon gång mellan sommaren 2016 och 2017, hade inköparen på SCA Skog skickat en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen med posten. Men någon anmälan registrerades aldrig hos Skogsstyrelsen, som därför inte heller skickade någon bekräftelse till företaget på att anmälan var mottagen. 

SCA: Oskälig avgift

Enligt SCA Skogs rutiner är det inköparens ansvar att se till att det finns en bekräftelse på avverkningsanmälan och att lägga in det tidigaste datum som avverkningen kan inledas i företagets system. I det här fallet blev det inte gjort, men trots det genomfördes avverkningen.

SCA Skog anser inte att de varit oaktsamma eller att kontrollerna i deras system är bristfälliga. Dessutom anser de att det är oskäligt att kräva ett förverkande av värdet på den avverkade skogen. 

Rätten ser ingen anledning att ifrågasätta att avverkningsanmälan faktiskt postats, men att SCA Skog saknat en rutin för att kontrollera att anmälan tagits emot av Skogsstyrelsen. Enligt rätten finns anledning att ställa höga krav på ett företag av SCA Skogs storlek, och rätten slår därför fast att bolaget varit oaktsamt och inte gjort vad som skäligen kunnat göras för att förhindra brott.