facebooktwittermail d

FSC: ”Superproblematiskt”

Avverkning av stora arealer skog med nyckelbiotopskvalitet kan bli problematisk för FSC.