facebooktwittermail d

Markägaren: ”Avtalet var ett skämt”

Björn Zetterqvist utanför Flen är en av de lantbrukare som är missnöjd över hur bredbandsutbyggnaden fungerar.

Öster om Flen ligger Gäversnäs gård där Björn Zetterqvist bedriver ekologisk stutuppfödning och spannmålsodling. IP-Only ansvarar för bredbandsutbyggnaden i trakten och Björn Zetterqvist har erbjudits två markavtal som han inte är nöjd med.

Otydligt formulerat

I det aktuella avtalet vänder han sig mot otydliga formuleringar och en paragraf som rör ersättning för passage vid exempelvis täckdikning.

– De vill erbjuda ett fast belopp på 450 kronor per passage. Det är ett rent skämt, det ska givetvis vara den verkliga merkostnaden som ska ersättas, säger Björn Zetterqvist.

”Vi lantbrukare vill såklart inte hindra landsbygdsutvecklingen men bredbandsbygget får inte ske på bekostnad av jordbruket”, säger Björn Zetterqvist.
”Vi lantbrukare vill såklart inte hindra landsbygdsutvecklingen men bredbandsbygget får inte ske på bekostnad av jordbruket”, säger Björn Zetterqvist. FOTO: PRIVAT

IP-Onlys presskontakt Niclas Karnhill bemöter kritiken i ett mejl:

”När det gäller ersättningen för passage är det en angivelse för en miniminivå. Uppstår högre kostnader så ryms även detta i avtalets andra paragrafer”. Han skriver vidare att IP-Only tecknar markavtal med 4 000 personer i månaden och att merparten av dessa är nöjda med avtalen.

”Dåligt av LRF”

Efter påtryckningar från LRF Skåne ströks paragrafen om 450 kronor per passage från IP-Onlys markavtal i Skåne. Björn Zetterqvist vände sig också till LRF:s lokala kommungrupp och några dagar efter denna intervju gjordes fick han ett tredje avtal där den kritiserade paragrafen var borta.

– Kommungruppen i Flen har varit till stor hjälp men att LRF inte gjort mer på central nivå i de här frågorna tycker jag är dåligt, säger Björn Zetterqvist.

Han är övertygad om att bredbandsutbyggnaden berör fler markägare.

– För mig personligen innebär detta inte något stort bekymmer men jag tror att det är en utbredd problematik både kring genomförande och hur kontrakten skrivs, säger Björn Zetterqvist.

LÄS OCKSÅ: Nu kan du bygga ett eget mobilnät

LÄS OCKSÅ: Ministern om varför småorter står utan bredbandsbidrag