facebooktwittermail d

Avtal klart inför nya Elmia Lantbruk 2016

Alla olika lantbruksmässor hos Elmia slås nu ihop till en enda. Vart annat år kommer Elmia Lantbruk att hållas med premiär nästa år. – Lite förenklat kan man säga att det är en sammanslagning. Tidigare har vi haft en tydlig temaindelning på mässorna. Uppdelat mellan maskin, växtodling och djur- och inomgård, men nu slås det ihop så att allt är samlat, säger mässansvariga Maria Lindsäth.

Mässan ska renodlas mot lantbruk, så en del saker kommer också att försvinna helt.

– Vissa teman som inte hör till lantbruk kommer inte att vara med. Till exempel småskaligt skogsbruk.

Sedan 2007 har de olika lantbruksmässorna hållits vart tredje år, men nu blir det vartannat år i stället. Premiär för mässan blir i oktober nästa år. Mässan kommer att hållas på jämna årtal, det vill säga de år som inte den stora mässan Agritechnica hålls i Hannover. Agritechnica är i november och många maskintillverkare väljer att lansera sin nyheter där, och då har det varit svårt att få tekniknyheter till Elmia som hållits några veckor tidigare.

– Det är krav från utställarna. Man vill inte att den ska hållas samma höst som Agritechnica.

Nytt avtal klart

Elmia har jobbat fram det nya konceptet med samarbetspartnern branschorganisationen Maskinleverantörerna. Parterna har nu skrivit ett nytt tillsvidareavtal om att fortsätta sitt samarbete.

Avtalet innebär bland annat att medlemmar från Maskinleverantörerna sitter i en referensgrupp som Elmia har kring mässan.

– Det handlar om att utveckla mässan i den riktning som branschen vill.

Avtalet reglerar också monterstorlekar, priser för att delta på mässan och även var olika utställare ska placeras på mässområdet.

– Vi kommer att ha en väldigt tydlig temaindelning i hallarna, säger Maria Lindsäth.

 

LÄS MER: Ställ dina frågor till landsbygdsministern på Elmia!