facebooktwittermail d

”Avtal är ett avtal och ska hållas”

Lantmännens distriktsordförande som ATL varit i kontakt är eniga: Det är bra att Lantmännen håller fast vid sina avtal.