facebooktwittermail

Avsomnad forskning återuppväcks

Jord- och skogsbruksforskning ska återuppväckas i Demokratiska republiken Kongo.

Forskningen är av stor betydelse för att ge mat åt den undernärda befolkningen och för att skydda några av landets mest värdefulla resurser, skriver FN-organet FAO i ett pressmeddelande.

Orättvis fördelning


Demokratiska republiken Kongo är ett rikt land, med resurser under jord, vidsträckta åkermarker och enorma skogar. Trots det har endast en liten del av befolkningen, varav 70 procent är undernärd, tillgång till landets rikedomar.

Dessutom är det ännu inte klarlagt vad som behöver göras för att jord- och skogsbruksmark ska utvecklas på ett sådant sätt att även kommande generationer kan dra nytta av dem. Därför är det enligt FAO nödvändigt med forskning.

- Forskning var tidigare Kongos stolthet, men efter att ha legat i träda en lång tid tar vi nu de första stegen för att blåsa nytt liv i den, säger Gustave Tuka, tidigare generalsekreterare vid landets forskningsdepartement, i en kommentar.

FAO leder, i samarbete med EU, de insatser som de närmaste åren ska återupprätta forskningen i landet. Studenter och doktorander utbildas medan forskningsstationer renoveras och förses med toppmodern utrustning.

- Vårt mål är att ge Kongo medel så att en "kritisk massa" av forskare återupprättas inom landet, säger FAO:s projektledare, Nehru Essomba.ATL.nu