facebooktwittermail

Avslag för protesterande bönder

Tre lantbrukare som protesterat mot de regler och skyddszoner som gäller för grundvattentäkten Bergaåsen i Ljungby kommun får avslag av regeringen.

Bergaåsen förser både Växjö och Alvesta med dricksvatten. Strängare vattenskyddsregler har medfört att flera familjer i trakten nu befarar att de kan tvingas lägga ned sina lantbruk.

De får dock inget gehör för sina synpunkter, rapporterar Sveriges Radio P4 Kronoberg.

- Förhöjda halter av nitrat i vissa brunnar gör att det kan vara motiverat med strängare regler för gödsling än normalt, anser regeringen som bedömer att jordbruken trots allt ska kunna leva vidare. ATL.nu