facebooktwittermail

Avslag för överklaganden i långdragen omarrondering

Nästan alla överklaganden från markägare avslogs i den långdragna omarronderingen i Stora Tuna, Borlänge kommun. Om domen från Mark- och miljödomstolen inte överklagas kan markerna börja brukas igen.

Skiftesgränser före omarronderingen Stora Tuna i orange och efter i lila.
Skiftesgränser före omarronderingen Stora Tuna i orange och efter i lila. FOTO: LANTMÄTERIET

I ett av drygt 20 överklaganden dömde Mark- och miljödomstolen till klagandes favör. Markägarna driver en ekologisk mjölkgård och överklagade på grund av att de förlorat en åker i anslutning till gården vilket innebar otillräcklig betesareal. De fick rätt och nu åligger det Lantmäteriet att genomföra ändringen.