facebooktwittermail d

Avslag för överklaganden i långdragen omarrondering

Nästan alla överklaganden från markägare avslogs i den långdragna omarronderingen i Stora Tuna, Borlänge kommun. Om domen från Mark- och miljödomstolen inte överklagas kan markerna börja brukas igen.