facebooktwittermail d

Avskaffa allemansrätten

Äganderätten är ständigt hotad.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Jag läste i tidskriften Skogsaktuellt att "djurrättstalibanerna" nu fått ett syskon i "skogsrättstalibanerna" exemplifierat av tankesmedjan Lodyn. Ett förslag till alla Sveriges jord- och skogsägare är nu att stämma i bäcken och ta över initiativet från alla dessa äganderättskränkande samhällskrafter genom att kräva allemansrättens omedelbara avskaffning.

Den nya tonen är att det ska kosta rejält att ens försöka kränka äganderätten och andra individer, och om inte denna åtgärd är tillräcklig för att stoppa dessa tendenser är nästa krav att införa vägtullar för alla tätortsboende/ landsvägsfarande om de vill åka ut i naturen.

Om inte LRF åtar sig uppdraget att driva dessa krav så tar vi inom MR-branschen (mänskliga rättigheter) gärna upp saken.

Tittar man på hur det fungerar i länder utan allemansrätt så är det inte förbjudet att vistas på annans mark, men besökaren rekommenderas att först ha ägarens tillåtelse. Denna tillåtelse ger naturligtvis utrymme för gruppavtal men då är också ett ekonomiskt värderande på sin plats.

Offensiv är nya tidens försvar hos alla de som bor och verkar på landsbygden i Sverige.

Även om vi tycker det handlar om ett återtag av era individuella rättigheter med möjlighet till de inkomster från vad ni i ett globalt perspektiv redan äger.

Men ni tvingas redan i dag betala om det uppstår kostnader orsakade av allemansrätten så egentligen handlar det mer om att etablera en ny balans så att äganderätten inte bara är det centralstyrda ansvarsfängelse som vi ser att den utvecklas till i dag.

Bengt Andersson

IUI (International United Individuals)